Hulp vragen?

Als ouder of als begeleidend opvoeder zit je soms met je handen in het haar………………
Je maakt je zorgen of hebt vragen over het gedrag van kinderen, of over hun sociaal-/ emotionele ontwikkeling. Dit kan je eigen kind betreffen of dat als cliënt aan je zorg is toevertrouwd. De kindertherapeut of speltherapeut kan dan als “speciale helper voor kinderen met problemen” uitkomst bieden.Deze website

Op deze website kunt u meer informatie
vinden over de Kindertherapeutische
praktijk van Maureen Klomberg. Gebruik
het menu rechtsbovenaan voor meer
informatie over de praktijk.