Voor wie?

Voor kinderen en jong volwassenen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar en mensen met een verstandelijke beperking.


Indicaties kunnen zijn:

  - faalangst, onzekerheid, negatief zelfbeeld

  - gedragsproblemen, moeilijk of agressief gedrag

  - pesten, zich niet geaccepteerd voelen

  - “slecht in het vel zitten”, depressief gedrag,

  - verlieservaringen b.v. dood, scheiding,

  - traumaverwerking na sexueel misbruik of
    geweldservaringen,

  - psychosomatische klachten, hoofd-/buikpijn

  - contactproblemen, niet bij de groep horen,
    onhandig in contactname

  - achterblijvende / gestoorde emotionele
    ontwikkeling.