Speltherapie

Kinderen zelf kunnen vaak beter spelen dan praten over dingen die hen bezighouden. De speltherapeute helpt het kind op een specifieke manier om zijn problemen in beeld te brengen. Methoden die hiervoor gebruikt worden zijn: Beeldcommunicatie en Beweging in spelbeelden.

Op deze manier krijgt zij heel snel, maar ook veilig inzicht in hoe het kind zich voelt van binnen.

Als het nodig is maakt zij met het kind in overleg met zijn ouders en/of opvoeders een behandelplan voor therapie. Meestal komt het kind 1 x per 2 weken naar therapie, maar nooit meer dan 8 10 keer. Al spelend en pratend worden de problemen van het kind steeds kleiner, waardoor het zich al vlug prettiger gaat voelen.

De speltherapeute helpt het kind om een vastgelopen situatie weer in beweging te krijgen. Daardoor ontstaat er verandering en een nieuw perspectief voor zichzelf en zijn omgeving.


Wat biedt de kindertherapeutische praktijk?

   - belevingsonderzoek of deelonderzoek (1 2 maal 1 uur)

   - korte, effectieve speltherapie

   - ouderbegeleiding / terugkoppeling naar school

   - sociale vaardigheids-training, individueel,
     in kleine groepjes, op school

   - lezingen en workshops

Werken op locatie behoort tot de mogelijkheden.